Hudební obory

Charakteristika

Hudební obor Lidové konzervatoře nabízí studium v instrumentálních oborech, v sólovém zpěvu, skladbě, dirigování a sbormistrovství. Pod vedením zkušených pedagogů, z nichž řada dosud působí rovněž v umělecké sféře, získávají posluchači potřebné dovednosti, praktické zkušenosti při koncertních vystoupeních, ale i teoretické znalosti. Součástí studia vybraného hudebního oboru je bezplatná hudebně teoretická výuka (hudební nauka, intonace, sluchová analýza aj.) v rozsahu 1 - 2 hodiny týdně.

Specifikem Lidové konzervatoře je kvalitní rozvoj odborného vzdělání mladých hudebníků, ale i dospělých zájemců a aktivních seniorů. Ti, kdo se chtějí vrátit k oboru, jemuž se věnovali v mládí a z nejrůznějších důvodů museli umělecké vzdělávání ukončit, mohou na Lidové konzervatoři studium navázat a pokračovat dál. Vedle klasických oborů nabízí v současné době Lidová konzervatoř studium také v dalších žánrech – jazzu, rocku a populární hudbě.

Posluchač, který zdárně splní všechny zkoušky a povinnosti, získá potvrzení o absolutoriu Lidové konzervatoře. Tento dokument však nenahrazuje odborné vzdělání požadované na základě § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

PhDr. Jiří Čech, Ph.D.

Čech Jiří, PhDr., Ph.D.

Dějiny hudby, hudební teorie, hra na varhany

Mgr. Eva Czerná

Czerná Eva, Mgr.

Klavír, korepetice

Mgr. Zuzana Fišerová

Fišerová Zuzana, Mgr.

Sólový a komorní zpěv

Mgr. Barbora Habustová

Habustová Barbora, Mgr.

Sólový a komorní zpěv

Pavel Helebrand

Helebrand Pavel

Komponování, aranžmá, nahrávání a mix hudby

MgA. Karel Jaša

Jaša Karel, MgA.

Klavír, korepetice

Věra Juránková

Juránková Věra

Příčná a zobcová flétna

Mgr. MgA. Andrea Jurčíková

Jurčíková Andrea, Mgr. MgA.

Sólový a komorní zpěv

Mgr. Alžběta Kolářová

Kolářová Alžběta, Mgr.

Housle, viola, komorní a orchestrální hra

MgA. Tomáš Kura

Kura Tomáš

Sólový zpěv

Bc. et BcA. Jan Kyjovský

Kyjovský Jan, Bc. et BcA.

Akustická a elektrická kytara

MgA. Lukáš Mužík

Mužík Lukáš, MgA.

Basová kytara, hudební teorie oddělení jazzu a populární hudby

Ing. Bc. Vladislav Petrášek, DiS. art.

Petrášek Vladislav, Ing. Bc., DiS. art.

Klasická kytara (akustická a elektrická kytara, ukulele)

Mgr. Pavel Rybka, ArtD.

Rybka Pavel, Mgr., ArtD.

Hra na varhany

Mgr. Miloslava Soukupová

Soukupová Miloslava, Mgr.

Sólový zpěv, komorní zpěv, popový a rockový zpěv

Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

Spisar Jan, Doc. Mgr., Ph.D.

Sbormistrovství

Šupálek Jiří, DiS.

Hra na trubku

MUDr. Milan Vilč

Vilč Milan, MUDr.

Jazzový klavír, obligátní jazzový klavír