Lukáš Mužík

MgA. Lukáš Mužík

Basová kytara, hudební teorie oddělení jazzu a populární hudby

  • Od roku 2003 vyučuje na Lidové konzervatoři hudební obor BASOVÁ KYTARA, od roku 2009 je vedoucím oddělení jazzu a populární hudby, od roku 2014 rovněž vyučuje hudební teorii na oddělení jazzu a populární hudby.
  • Patří k absolventům Lidové konzervatoře (tady studoval v letech 1998 – 2003). Vystudoval Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích (2008 – 2013) obor jazz pod vedením Andrzeje Święse a Adama Kowalewského.
  • Absolvoval jazzové semináře - Jazzovou dílnu Praha 1998 a Jazz and Wine Summer 2003 v rakouském Poysdorfu.

Další aktivity

Velkou hudební inspirací je mu basový kytarista Tony Grey, ale i mnozí další jazzoví hudebníci. Vystupuje v hudebních seskupeních Marek Walarowski Trio (PL), Marek Dykta Band (PL/USA), Lila Trio (PL), Darek Dobroszczyk Trio (PL), Zbigniew Kaleta Quartet a v mnoha dalších.

Spolupracuje s řadou tuzemských, ale i zahraničních hudebníků, z nichž jmenujme například Borise Urbánka, Michala Žáčka, Rudyho Horvata, Danu Vrchovskou, Mika Tracyho (USA), Adama Buczka (PL), Marka Podkowu (PL).

www.lukasmuzik.com