Taneční obory

Charakteristika

Taneční obor Lidové konzervatoře je již tradičně zaměřen na dětské tanečníky, zprostředkovává zájem o lidový tanec předškolákům a dětem do 16 let. Posluchači se se postupně seznamují se základy lidových her a tanců, poté se seznamují se složitějšími tanečními kroky, krokovými vazbami a tanci. Výuka je zaměřena na správné držení těla, pohybovou obratnost, ale i na vnitřní citlivost a představivost, prostorové a hudební cítění. Děti jsou vedeny k aktivní účasti, společné práci a pocitu zodpovědnosti za společné dílo, v neposlední řadě jsou vedeny ke zdravému sebevědomí.

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Mgr. Barbora Vlčková

Vlčková Barbora, Mgr.

Lidový tanec pro děti - Dětský folklorní soubor Hlubinka, Cvičení rodičů s dětmi, Šťastná žena