Lidový tanec

Výuka je skupinová, zaměřená především na děti a mládež. Specializována je na lidový tanec, dělí se na přípravnou taneční výchovu, taneční průpravu, základy lidového tance a taneční praxi – lidový tanec.

Lidový tanec
Lidový tanecLidový tanecLidový tanec
Lidový tanec
Lidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanecLidový tanec

Taneční oddělení Lidové konzervatoře každoročně úzce spolupracuje na akcích regionálního Folklorního sdružení Ostrava – na postupových přehlídkách, koncertech a seminářích:

 • Zpěváček
 • Regionální přehlídky dětských folklorních souborů
 • Regiony, jak je neznáme
 • Folklorní inspirace

Lidový tanec pro děti

Výuka dětí se uskutečňuje v pěti skupinách. Školáci tvoří dětský folklorní soubor HLUBINKA.

 • Přípravná taneční výchova pro děti čtyř- až šestileté (1 - 2 roky)
 • Taneční průprava (1 - 2 roky)
 • Lidový tanec (8 - 9 let)
 • Taneční praxe - lidový tanec

Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Je určena pro předškolní děti ve věku 4 – 6 let. Jednotlivé hodiny jsou vedeny za doprovodu klavírní korepetice formou hry. Děti získávají první dovednosti v oblasti taneční výchovy a lidového tance.

Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění, vhodnými prostředky motivuje vzájemné vztahy. Využívá vlastních námětů dětí, jednoduchých lidových tanečních her a tanců, pohybových a tanečních her s náčiním a drobných hudebních skladeb pro děti.

Výuka lidového tance je zaměřena na všestranný rozvoj základů taneční techniky lidového tance a tanečního projevu žáka. Soustředí se především na folklorní oblasti severovýchodní Moravy. Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební cítění, smysl pro taneční formu a jemnou pohybovou souhru. Učí mladé tanečníky zvládnout základní kroky a charakteristické prvky dané oblasti, vede je k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Aktivním osvojováním tanečního stylu spolu s poznáváním hudebního materiálu (taneční písně, charakteristické taneční rytmy, doprovodná hudba) učí žáky chápat kořeny a podstatné rysy naší národní kultury.

Taneční praxe prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Slouží ke zdokonalování a prohlubování taneční techniky a tanečního projevu žáků. Úkolem taneční praxe je přivést žáky k tanci. Zároveň slouží k přípravě tanečních skladeb pro veřejná vystoupení, soutěže atd. V souladu s postupným rozvojem taneční techniky a tanečního projevu žáků se zařazují stále náročnější taneční skladby, pohybové a taneční hry.

Přijímání nových žáků

Noví žáci jsou přijímáni na základě přihlášky. Nejlépe vždy k začátku školního roku. Předškolní děti, ale i ty starší, lze po dohodě přijmout i během školního roku. 

Dětský folklorní soubor Hlubinka

Folklorní soubor Hlubinka vznikl v 60. letech minulého století při Závodním klubu Dolu Hlubina v Ostravě. Od r. 1992 působí pod vedením Kateřiny Macečkové při Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě-Přívoze, zároveň je součástí občanského spolku Soubor lidových písní a tanců Hlubina.

Repertoár souboru je zaměřen na zpracování lidových her, zvykoslovného, tanečního a písňového materiálu severovýchodní Moravy - folklorních regionů Slezska a Lašska. Z těchto oblastí pochází také krojové vybavení.

Při vystoupeních tanečníky doprovází cimbálová muzika Hlubinka, která pod vedením Teodory Osuchové vytvořily převážně tanečnice Hlubinky.

Hlubinka vystupuje v Ostravě a okolí při mnoha různých příležitostech. Pravidelně pořádá samostatné jarní a vánoční koncerty, výchovné koncerty pro děti ze základních a mateřských škol; vystupuje rovněž v domovech pro seniory. V centru Ostravy před 15 lety děti z Hlubinky oživily starodávný zvyk "vynášení Mařeny" - vítání jara. Vedle jarních a podzimních tanečních soustředění děti v létě pravidelně jezdí na taneční tábory.

Mezi úspěchy Hlubinky patří ocenění na výběrových přehlídkách dětských folklorních souborů, vystoupení v dětských pořadech Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici (naposledy v letech 2008 a 2010) a na dalších folklorních festivalech na Moravě (Břeclavi, Lhotce pod Ondřejníkem, Frýdku-Místku, Opavě, Lipníku, Dolní Lomné, Ostravě-Třebovicích, Jistebníku). Od r. 1999 se děti z Hlubinky pravidelně účastní mezinárodního folklorního festivalu Folklor bez hranic - Ostrava.

Nejstarší tanečníci z Hlubinky, dnes již členové dospělé Hlubiny, se představili také v zahraničí - ve Francii, Holandsku, několikrát v Polsku, Itálii a Chorvatsku (naposledy v r. 2019). Samostatně Hlubinka reprezentovala naposledy v roce 2019 na mezinárodním folklorním festivalu v Maďarsku.

Hlubinka se představila také několikrát v televizi, naposledy v TV Noe v roce 2018.

Pravidelné akce a vystoupení

 • krojovaný minibál
 • Masopust - centrum města
 • Vítání jara - vynášení Mařeny - centrum Ostravy
 • Velikonoce na Slezskoostravském hradě, v centru Ostravy, v Mariánských Horách
 • Besídka na konci školního roku
 • Vystoupení - Mezinárodní folklorní festival Folklor bez hranic Ostrava
 • Vánoce v centru Ostravy, v Mariánských Horách
 • Vánoční besídka

Taneční soustředění

 • Víkendové jarní taneční soustředění
 • Letní taneční soustředění
 • Víkendové podzimní taneční soustředění
Místo
Lidová konzervatoř
Wattova 5
Ostrava-Přívoz
Cena
1x jedna hodina týdně
250 Kč
1x dvě hodiny týdně
300 Kč
2x dvě hodiny týdně
350 Kč
(částka je uvedena za měsíc)
Vyučující

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře