Dramatické obory a základy herectví

Charakteristika

Dramatický obor rozvíjí schopnosti zobrazovat lidské chování a jednání, chovat se suverénně, přitom skromně. Ctít práci a názory druhých, hledat v sobě pokoru, kultivovaně hovořit, vyjadřovat se jasně, čistě, srozumitelně a nevtíravě. Žáci poznávají základní složky herecké práce (techniku řeči, rozbor role, veršů, monologů, dialogů apod.), které pak využívají při přípravě divadelního představení. Práce v divadelním souboru zakládá schopnost kolektivní práce, podporuje snahu vzájemného poznávání a přizpůsobování, posiluje schopnost soustředění a smysl pro dokončování práce. Vytváříme schopnost a potřebu reflexe a sebereflexe stejně jako jejich uplatnění. Při sólové herecké práci pak žáci prohlubují aktivní poznávání a zkoumání svých individuálních možností. Prohlubuje se schopnost sebereflexe a hledání vlastního hereckého pojetí.

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

MgA. Juraj Čiernik

Čiernik Juraj, MgA.

Sólový zpěv, hudební divadlo

Mgr. Irena Petrášková

Petrášková Irena, Mgr.

Divadlo z jednoho hrnce

Hana Prymusová

Prymusová Hana

Základy herectví, dramatická výchova

BcA. René Šmotek

Šmotek René, BcA.

Základy herectví, dramatická výchova

Mgr. Miroslava Vavrušová

Vavrušová Miroslava, Mgr.

Sólový zpěv, hudební divadlo