Hudební obory

Charakteristika

Hudební obor se v praxi Múzické školy vyučuje formou víceletého studia, případně dále pak v rámci kontinuálního studia na Lidové konzervatoři. Rozvíjí praktické dovednosti v instrumentálních oborech (nástroje strunné, klávesové, dechové a bicí) a v sólovém či komorním zpěvu. Nedílnou součástí studia hlavního hudebního oboru je i základní průprava v předmětech hudebně-teoretických.

Múzická škola navíc unikátním způsobem pečuje téměř čtvrt století o hudební výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím základním cílem je hledat a nalézat smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět tak nepřímo k vlastní léčbě, vše v integraci se zdravými. Obsah jednotlivých hudebních předmětů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy individuálně upraven podle skutečných možností žáka, jeho fyzického i mentálního věku. Výuka je většinou pravidelně konzultována s rodiči a příslušnými odbornými lékaři a terapeuty. Bližší informace v rámci komentáře k terapeutickým oborům (muzikoterapie, zpěvoterapie, rytmická terapie).

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Baranová Anežka, DiS.

Sólový zpěv všech žánrů

MgA. Juraj Čiernik

Čiernik Juraj, MgA.

Sólový zpěv, hudební divadlo

Mikuláš Ďurko

Ďurko Mikuláš

Hra na akordeon, keyboard, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, notopis nevidomých, Braillovo písmo

Mgr. Zuzana Fišerová

Fišerová Zuzana, Mgr.

Sólový a komorní zpěv

Vladimír Galusek

Galusek Vladimír

Hra na akustickou a elektrickou kytaru, hudební soubory

Mgr. Jekatěrina Garbova

Garbova Jekatěrina, Mgr.

Hra na klavír

Bc. Marie Helebrandová

Helebrandová Marie, Bc.

Výuka dětí předškolního věku, výuka dětí a mládeže se zdravotním postižením - Vv, Hv, ergoterapie, prostorová orientace nevidomých

MgA. Karel Jaša

Jaša Karel, MgA.

Klavír, korepetice

Jaromír Kračmer

Kračmer Jaromír

Korepetice, harmonizace a klavírní improvizace

Daniela Kupčíková

Kupčíková Daniela

Sólový zpěv

Doc. Mgr. Drahomíra Míčková

Míčková Drahomíra, Doc. Mgr.

Sólový zpěv, operní zpěv

Opartyová Anna

Sólový zpěv

Ing. Bc. Vladislav Petrášek, DiS. art.

Petrášek Vladislav, Ing. Bc., DiS. art.

Klasická kytara (akustická a elektrická kytara, ukulele)

Jana Polášková

Polášková Jana

Hra na zobcovou flétnu, komorní hra, hudební výchova nejmenších

Bc. Vladislav Rybka

Rybka Vladislav, Bc.

Hra na bicí nástroje

Mgr. Miloslava Soukupová

Soukupová Miloslava, Mgr.

Sólový zpěv, komorní zpěv, popový a rockový zpěv

Švanová Adéla

Hra na zobcovou a příčnou flétnu

Lenka Szabó Hrůzová

Szabó Hrůzová Lenka

Sólový zpěv

Mgr. Irina Vančická

Vančická Irina, Mgr.

Hra na klavír, keyboard

Mgr. Miroslava Vavrušová

Vavrušová Miroslava, Mgr.

Sólový zpěv, hudební divadlo