Zuzana Fišerová

Mgr. Zuzana Fišerová

Sólový a komorní zpěv

  • Interní pedagog v oboru SÓLOVÝ a KOMORNÍ ZPĚV
  • Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a pěvecké oddělení uměleckopedagogické katedry Pedagické fakulty Ostravské univerzity ve třídě doc. Mgr. Drahomíry Míčkové, pod jejímž vedením se stala  několikanásobnou finalistkou mezinárodních pěveckých soutěží v Karlových Varech, Trnavě a na světové pěvecké soutěži G. Pucciniho v Miláně.
  • S Lidovou konzervatoří a Múzickou školou spolupracuje dlouhodobě

Další aktivity

  • Jako sólistka účinkuje s předními českými tělesy, např. s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Státní filharmonií Brno, Filharmonií B. Martinů Zlín, Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou filharmonií Teplice, Janáčkovým komorním orchestrem, se souborem Czech Virtuosi, Komorním orchestrem Sebastian pod vedením osobností jako L.Svárovský, Ch. Campestrini, Ch. O. Munroe, T. Koutník, L. Mátl, Z. Dejmek.
  • Spolupracuje rovněž s řadou pěveckých sdružení a komorních souborů, se kterými absolvovala turné v Japonsku, Itálii, SRN, Švýcarsku, Rakousku, účinkovala na festivalech Janáčkův Máj, Janáčkovy Hukvaldy, Janáček a Luhačovice, Hradecké hudební dny. Nedílnou součástí její pěvecké kariéry jsou recitály s klavírem.
  • Repertoár Z. Fišerové je velmi různorodý a obsahuje vedle českých a světových operních árií také písně, mše, oratoria, kantáty v rozmezí od 17. po 20. století.  Její specialitou jsou sopránové party duchovních děl G. B. Pergolessiho, A. Vivaldiho, J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, A. Dvořáka aj.