Závazná přihláška ke studiu

Výběr školy
Výběr oboru
Osobní údaje
Škola, kterou bude posluchač navštěvovat
* Výběr školy je povinný
Obory, které bude posluchač navštěvovat

Obory Lidové konzervatoře

Hudební obory

Výtvarné obory

Výtvarná fotografie

Dramatické obory

Taneční obory

Obory Múzické školy

Estetické obory

Hudební obory

Dramatické obory a základy herectví

Tanečně-pohybové obory

Terapeutické obory

Obory MCUT Skořápka

Estetické obory

Hudební obory

Dramatické obory a základy herectví

Tanečně – pohybové obory

Výtvarné obory

* Výběr oboru je povinný
Osobní údaje
* Tento údaj je povinný

Školné je nutné vyrovnat nejpozději do jednoho měsíce ode dne zahájení výuky, jinak nelze pokračovat ve výuce.

Pokud dítě přichází do výuky samo, škola za něho odpovídá pouze po dobu výuky, a to v budově školy.