Prohlášení o přístupnosti

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, sídlem Wattova 5, Ostrava – Přívoz (dále jako “LKMŠ”), se zavazuje ke zpřístupnění svého webu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací, v platném znění (dále jako “zákon”).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na ten obsah internetových stránek LKMŠ, které jsou zveřejňované na základě zákonné povinnosti (v souladu s § 3 odst. 3 zákona).

Stav souladu

Uvedené webové stránky jsou v souladu s WCAG 2.1. a splňují požadavky dle § 4 a 5 zákona. Webové stránky dodržují oddělení formy a obsahu a informace jsou tudíž zveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se specifickými potřebami.

Uživatelská podpora

Návštěvníkům webu je k dispozici uživatelská podpora, kterou mohou v případě problémů spojených s přístupností webu kontaktovat prostřednictvím e-mailu sekretariat@lkms.cz.