Tanečně – pohybové obory

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Olga Borisova Pračikova

Borisova Pračikova Olga

Andělský balet a taneční choreografie