Tanečně – pohybové obory

Charakteristika

Taneční obor nabízí kultivování přirozeného dětského projevu zejména formou pohybových her a hravých cvičení. Zaměřuje se na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, také na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Výuka je zaměřena na všechny dětské věkové kategorie, tzn. na cvičení dětí s rodiči ve věku 1 -3 let, které příznivě působí na psychomotorický rozvoj nejmenších dětí, dále na pohybová cvičení dětí předškolního věku, mladšího školního věku a klasická taneční výchova pro začátečníky a pokročilé. Taneční výchova pro žáky se zdravotním postižením je specifický obor, který vyžaduje individuální přístup a je v praxi Múzické školy zařazen do oborů terapeutických.

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Mgr. Jana Branwen Helebrandová

Branwen Helebrandová Jana, Mgr.

Taneční výchova pro děti a mládež

Bc. Eliana Macháčková

Macháčková Eliana, Bc.

Výuka dětí předškolního věku, Odpolední estetická školička, cvičení rodičů s dětmi

Bc. Petra Šustková-Patočková

Šustková-Patočková Petra, Bc.

Výuka dětí předškolního věku, pohybová výchova, rehabilitační tělocvik

Mgr. Barbora Vlčková

Vlčková Barbora, Mgr.

Lidový tanec pro děti - Dětský folklorní soubor Hlubinka, Cvičení rodičů s dětmi, Šťastná žena