Hudební obory

Charakteristika

Městské centrum uměleckých terapií Skořápka unikátním způsobem pečuje o hudební výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím základním cílem je hledat a nalézat smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět tak nepřímo k vlastní léčbě. Obsah jednotlivých hudebních předmětů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy individuálně upraven podle skutečných možností žáka, jeho fyzického i mentálního věku.

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Mgr. Zuzana Fišerová

Fišerová Zuzana, Mgr.

Sólový a komorní zpěv

MgA. Karel Jaša

Jaša Karel, MgA.

Klavír, korepetice

Karaman Anastasija, Mgr.

Hra na klavír v ukrajinštině

Bc. Vladislav Rybka

Rybka Vladislav, Bc.

Hra na bicí nástroje

Mgr. Irina Vančická

Vančická Irina, Mgr.

Hra na klavír, keyboard