Vladislav Rybka

Bc. Vladislav Rybka

Hra na bicí nástroje

  • Interní pedagog Múzické školy v oboru Hra na bicí nástroje
  • Klavír studoval na LŠU v Ostravě-Přívoze, bicí nástroje studoval na LŠU v Opavě, na LŠU v Ostravě-Zábřehu a na Lidové konzervatoři v Ostravě ve třídě Dalimila Závadského.
  • V roce 2002 ukončil studium oboru bicí nástroje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u profesora Jana Matušinského. Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity vystudoval obor matematika - hudební výchova.
  • Pedagogickou praxi vykonával v Základní škole Heleny Salichové v Polance nad Odrou, kde učil hudební výchovu (2005—2006), dále pak jako vedoucí přípravky Dětského operního studia při NDM v Ostravě (2007—2010). Od roku 2012 do roku 2014 učil na Základní umělecké škole Václava Kálika v Opavě a od roku 2011 je rovněž učitelem hry na bicí nástroje v ostravské Múzické škole.

Další aktivity

Koncertuje s kapelami různých hudebních žánrů, účinkuje v projektech Dětského operního studia a externě hraje v orchestru NDM v Ostravě. Podílí se rovněž na koncertních a hudebně-dramatických vystoupeních v Múzické škole.