Městské centrum uměleckých terapií Skořápka

Hudební obory

Městské centrum uměleckých terapií Skořápka unikátním způsobem pečuje o hudební výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím základním cílem je hledat a nalézat smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět tak nepřímo k vlastní léčbě. Obsah jednotlivých hudebních předmětů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy individuálně upraven podle skutečných možností žáka, jeho fyzického i mentálního věku.

Studijní nabídka

Dramatické obory a základy herectví

Dramatické centrum SKOŘÁPKA nabízí ostravským a zejména mariánskohorským občanům bez omezení věku, talentu i handicapu výuku základů herectví a dramatické výchovy pod vedením renomovaného herce a zkušeného pedagoga Reného Šmotka. Proč Dramatické centrum Skořápka? Protože nikdo neví, co se ve skořápce vlastně ukrývá. Je to tajemství. Stejně tak se totiž můžeme ptát sami sebe, ukrytí ve své vlastní skořápce - Co jsem? Kdo jsem? Jsem já já? Chci být já já? Jsem sám sebou, nebo jsem někým jiným? A my, společně s vámi, se v Dramatickém centru pokusíme tuto skořápku rozlousknout. Ale ne silou. Kousek po kousku, krůček po krůčku si každý z nás, pomocí dramatických her, začne uvědomovat sám sebe, své možnosti, svou individualitu, svou osobnost a jedinečnost. Začneme pozvolna rozvíjet rozmanité stránky lidské bytosti.

Studijní nabídka

Tanečně – pohybové obory

Zaměření vybraného oboru nabízí rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Výuka je vhodná pro děti, dospělé i seniory. Baletní obor DUHA je určen posluchačům s handicapem.
Studijní nabídka