Terapeutické obory

Charakteristika

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Mikuláš Ďurko

Ďurko Mikuláš

Hra na akordeon, keyboard, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, notopis nevidomých, Braillovo písmo

Bc. Marie Helebrandová

Helebrandová Marie, Bc.

Výuka dětí předškolního věku, výuka dětí a mládeže se zdravotním postižením - Vv, Hv, ergoterapie, prostorová orientace nevidomých

Maria Hlavinková

Hlavinková Maria

Psychoterapie

Bc. Petra Šustková-Patočková

Šustková-Patočková Petra, Bc.

Výuka dětí předškolního věku, pohybová výchova, rehabilitační tělocvik

Mgr. Marie Vilišová

Vilišová Marie, Mgr.

Poetoterapie