Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná metoda, která využívá aktivních pracovních činností jako prostředku léčby

Ergoterapie vyžaduje u každého jednotlivce speciálně vypracovaný individuální plán, přizpůsobený zdravotním, mentálním a osobnostním zvláštnostem žáka. Rozvíjí jemnou motoriku a citlivost prstů obou rukou žáka, jejich ovládání i při pohybové nedostatečnosti a působí pokud možno na obě ruce, jsou-li. Výtvarné, pracovní a manipulační činnosti ovlivňují obě mozkové hemisféry, rozvíjejí estetické schopnosti žáka, jeho tvořivost, cítění a vkus. Žák se učí zacházet a správně používat pracovní nářadí a výtvarné materiály, cvičí koordinaci obou rukou, oka a ruky, rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti různých výtvarných a pracovních technik.

Do oboru ergoterapie zahrnujeme také speciální výuku hry na hudební nástroje, která je v praxi školy určena zejména dětem a mládeži s mentálním postižením a kombinovaným postižením s více vadami (žáci mentálně retardovaní, s Downovým syndromem, autisté, s Aspergerovým syndromem, s dětskou mozkovou obrnou, hydrocefalem a s jejich kombinacemi).

Místo
Múzická škola
Nivnická 9
Ostrava-Mariánské Hory
Cena
220 Kč
(částka je uvedena za měsíc)

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Múzické školy