Marie Helebrandová

Bc. Marie Helebrandová

Výuka dětí předškolního věku, výuka dětí a mládeže se zdravotním postižením - Vv, Hv, ergoterapie, prostorová orientace nevidomých

  • Interní pedagog v oborech VÝUKA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, VÝUKA DĚTÍ A MLÁDEŽE SE ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍM – Výtvarná výchova, Hudební výchova, ERGOTERAPIE, PROSTOROVÁ ORIENTACE NEVIDOMÝCH
  • Vystudovala Střední pedagogickou školu v Havířově pro učitelky v MŠ (maturita, r. 1982) a na Ostravské univerzitě obor speciální pedagogika (státní zkoušky, r. 1996), malířské kurzy u prof. J. Vosečka (1981 – 1985)
  • Specializuje se na alternativní výuku výtvarné a hudební výchovy a hudebních nástrojů zdravotně postižených

Další aktivity

Malování a jiné výtvarné činnosti, zpěv a hra lidových písní, práce v občanském sdružení NOEMA při Múzické škole, ornitologie, ochrana přírody.