Estetické obory

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Bc. Miloslava Němcová

Němcová Miloslava, Bc.

Edukace dospělých lidí s mentálním handicapem a kombinovaným postižením. Edukace v oblasti samostatnosti a zařazení do společnosti

Mgr. Lenka Přecechtělová

Přecechtělová Lenka, Mgr.

Výuka dětí předškolního věku

Reková Taťána, Mgr., MgA

Prošívací laboratoř

Saša Sikorová

Sikorová Saša

Družina Skořápka

Jitka Svozilová

Svozilová Jitka

Asistentka pedagoga k lidem s mentálním a kombinovaným postižením

Vlčková Barbora, Mgr.

Lidový tanec pro děti - Dětský folklorní soubor Hlubinka, Cvičení rodičů s dětmi, Šťastná žena