Estetické obory

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Bc. Miloslava Němcová

Němcová Miloslava, Bc.

Edukace dospělých lidí s mentálním handicapem a kombinovaným postižením. Edukace v oblasti samostatnosti a zařazení do společnosti

Mgr. Lenka Přecechtělová

Přecechtělová Lenka, Mgr.

Výuka dětí předškolního věku

Saša Sikorová

Sikorová Saša

Družina Skořápka

Jitka Svozilová

Svozilová Jitka

Asistentka pedagoga k lidem s mentálním a kombinovaným postižením

Mgr. Barbora Vlčková

Vlčková Barbora, Mgr.

Lidový tanec pro děti - Dětský folklorní soubor Hlubinka, Cvičení rodičů s dětmi, Šťastná žena