Estetické obory

Pedagogové oboru

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky, takže nejen vyučují a vedou své žáky, ale jsou zváni k účasti v porotách nejrůznějších uměleckých soutěží

Mgr. Lenka Přecechtělová

Přecechtělová Lenka, Mgr.

Výuka dětí předškolního věku

Bc. Tereza Résöová

Résöová Tereza

Výuka dětí předškolního věku

Jitka Sečkařová

Sečkařová Jitka

Asistentka pedagoga k lidem s mentálním a kombinovaným postižením