Lenka Přecechtělová

Mgr. Lenka Přecechtělová

Pegagog, vedoucí MCUT Skořápka
Výuka dětí předškolního věku

  • Interní pedagog v oboru VÝUKA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU v Dopolední estetické školičce SKOŘÁPKA
  • Vedoucí MCUT Skořápka
  • Vystudovala Gymnázium v Bohumíně (maturita, r. 1992)
  • Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity (státní zkoušky v r. 1996)
  • Po ukončení studia nastoupila do Lidové konzervatoře a Múzické školy jako pedagog Dopolední estetické školičky
  • Ve stejném oboru působí od r. 2021 v MCUT Skořápka
  • Absolvovala vzdělávací kurz Jak efektivně připravit předškoláka s akreditací MŠMT (r. 2019)
  • Zajímá se o alternativní přístupy v předškolním vzdělávání, absolvovala vzdělávací programy Růst společně: Jak podpořit neomezený potenciál dětství s akreditací MŠMT (r. 2020, 2021)
  • Jejím velkým životním tématem je problematika dětství a jeho vliv na budoucí život jedince, účastnila se zážitkových vzdělávacích seminářů Dítě v dobrých rukou a Rozvoj rodičovských kompetencí s akreditací MŠMT (r. 2015)
  • Motto: „S dětstvím plným lásky můžeme vydržet polovinu života v chladném světě“