Jaroslava Trombalová

Mgr. Jaroslava Trombalová

Edukace dospělých lidí s mentálním handicapem a kombinovaným postižením. Edukace v oblasti samostatnosti a zařazení do společnosti

  • Interní pedagog - KLUB SKOŘÁPKA
  • vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě (obor Sociální práce a speciální pedagogika), Vysokou školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty (Bc. studium Sociální práce), Ostravskou univerzitu (Mgr. studium oboru Rozvoj a řízení sociální práce)
  • zkušenosti a praxi získala jako sociální pracovník v Centru sociálních služeb Bohumín (práce s klienty s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením, terapeutická dílna), koordinátorka v agentuře Kroužky na Moravě (organizace volnočasových aktivit pro děti, mládež a seniory), provoz tréninkové kavárny Kafe Klíček (s hendikapovanými baristy) a další