Taťána Reková

Mgr. Taťána Reková, MgA

Vedoucí Lidové konzervatoře a MCUT Skořápka

  • vedoucí Lidové konzervatoře a MCUT Skořápka, interní pedagog
  • vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor F-ZT, 1988 státní závěrečná zkouška
  • postgraduální magisterské studium: DAMU Praha, obor Dramatické umění se zaměřením na DV a divadlo, 2002 státní závěrečná zkouška
  • další doplňkové vzdělání: DAMU Praha - celoroční kurz Dramatická výchova v ZŠ, Peer program v protidrogové prevenci, celoroční kurz Drama – příběh – učitel

Pracovní zkušenosti

  • metodik pro divadlo a slovesnost, pedagogická činnost, dramaturgie a produkce, manažer komunikace v ČT, TS Ostrava

Další aktivity

  • malování, ruční práce, hra na klavír a kytaru, komunikace a sociální sítě