Jana Johanna Hinková

Bc. Jana Johanna Hinková

Edukace dospělých lidí s mentálním handicapem a kombinovaným postižením. Edukace v oblasti samostatnosti a zařazení do společnosti.

  • Interní pedagog - KLUB SKOŘÁPKA
  • vystudovala Pedagogickou fakultu university Palackého v Olomouci, obor Muzikoterapie a obor Pedagogické poradenství a školský managment
  • další odborné vzdělání absolvovala v Česku i zahraničí
  • pedagogickou praxi získala na SOŠ Waldorfská (učitelka pedagogiky, psychologie a hudební výchovy), na VOŠS Ostrava (učitelka Aletrnativní práce se skupinou - muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie), ve společnostech Světlo autismu, Bílá holubice, Čtyřlístek POE Educo a další