Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)

Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)
Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)
Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)
Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední Estetická školička SKOŘÁPKA (alternativa předškolního vzdělávání)

Estetická školička Skořápka je unikátní obor, který umožňuje citlivý přestup dítěte z prostředí rodiny do jeho první sociální skupiny vrstevníků. Výjimečnost školičky spočívá v komorním složení třídy s maximálním počtem 10 dětí. Spíš než školu tedy připomíná velkou rodinu, kde má každý své místo.

Být přijímán ve své jedinečnosti, vědět, že mám svou hodnotu, i když ne všechno mi jde jednoduše a hladce, znát láskyplné limity, v nichž se cítím bezpečně – to jsou priority, které posilujeme v dětech samotných i v jejich vztahu k ostatním. Provázíme děti v jejich vývoji a navazujeme na rodinnou výchovu, kterou vnímáme jako stěžejní. Společně objevujeme krásy života i mezilidských vztahů. Těší nás chvíle u výtvarných a rukodělných činností, pohybových aktivit nebo při veselém pískání na zobcovou flétnu. Rádi zpíváme a čerpáme poznání z pokladnice knih.

Zaměření Múzické školy i Městského centra uměleckých terapií, jíž je školička součástí, vytváří podnětné klima také ve vnímání dětí vůči okolnímu světu. Od útlého dětství jsou formovány vědomím, že zdraví není samozřejmost. Zároveň poznávají, že i se zdravotním omezením lze žít kvalitní a naplněný život. Odlišnosti mezi lidmi nejsou pro naše děti ničím zvláštním nebo neobvyklým, naopak jej přijímají přirozeně a bez zábran. Tak jako většina oborů programové nabídky LKMŠ, i školička nabízí prostor dětem s nejrůznějšími zdravotními specifiky.

Cestou prožitkového učení chceme podněcovat v dětech touhu poznávat svět lidí, přírody, vztahů i emocí. Radost a uspokojení mohou děti nacházet ve zpěvu, při četbě pohádek a příběhů, u výtvarně tvořivých činností nebo v pohybových aktivitách. Dostatek prostoru je vyčleněn také na dobu volné hry, v níž se projevují zájmy a preference jednotlivých dětí. Komorní počet žáčků ve třídě umožňuje navázání hlubších vztahů v duchu vzájemnosti, respektu a kamarádství. Jsme zde, abychom věnovali dětem zdravou pozornost a podporu. A vytvořili prostředí bezpečí a důvěry, které posílí vědomí jejich hodnoty. Společně s vámi.

Místo
MCUT Skořápka
U Dvoru 1119/14
Ostrava-Mariánské Hory
Délka studia
Denně od 7:30 do 13 hodin s polední stravou
Cena
1200 Kč
(částka je uvedena za měsíc)

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat v MCUT Skořápka