Maria Hlavinková

Maria Hlavinková

Psychoterapie

  • Externí pedagog oboru PSYCHOTERAPIE
  • Vystudovala Střední zdravotnickou školu ve Frýdku-Místku, poté získávala rozsáhlé teoretické i praktické zkušenosti v tuzemských (Ústavu pro další vzdělávání zdravotníků v Brně, obor psychoterapie) i zahraničních podmínkách (SRN). Pracovala v Psychiatrické léčebně v Opavě jako psychoterapeut na oddělení pro léčbu vážných duševních onemocnění, poté i jako terapeut na oddělení neuróz a závislostí na alkoholu i nealkoholových drogách. Téměř deset let pracovala ve výchovných zařízeních pro mládež, v Diagnostickém ústavu v Ostravě a Výchovném ústavu pro mládež v Novém Jičíně. V tomto období se rovněž angažovala v protidrogové prevenci, zabývala se poradenstvím a psychoterapií
  • S Lidovou konzervatoří se seznámila v roce 1992, kdy začala jako psychoterapeut spolupracovat s Múzickou školou. Od roku 2014 působí v Múzické škole jako psychoterapeut.