Mikuláš Ďurko

Mikuláš Ďurko

Hra na akordeon, keyboard, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, notopis nevidomých, Braillovo písmo

  • Interní pedagog v oborech AKORDEON, KEYBOARD, ZOBCOVÁ FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, NOTOPIS NEVIDOMÝCH, BRAILLOVO PÍSMO
  • Vystudoval Konzervatoř a ladičskou školu pro zrakově postiženou mládež v Praze v oborech akordeon a klarinet (absolutorium, r. 1991), absolvoval Olomouckou víkendovou školu hry na zobcovou flétnu Jana Kvapila (r. 2005)
  • Specializuje se na výuku dětí se zrakovým postižením, dlouhodobě spolupracuje s dětmi s autismem a kombinovanými vadami.

Další aktivity

Organizátorská a pořadatelská činnost, hudební spolupráce s  „Klauny na volné noze“.