Cvičení rodičů s dětmi

Pro děti ve věku 1 – 4 let a jejich maminky nebo tatínky

Cvičení rodičů s dětmi příznivě působí na psychomotorický vývoj dítěte. Rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, celkovou vnímavost dítěte a napomáhá utužovat sociální vazby mezi dětmi, rodiči a okolním světem.

Děti si zvykají na pravidelný a zdravý pohyb, přiměřený jejich věku a schopnostem. Pohybové aktivity jim pomáhají při správném vývoji kostry a svalových skupin, zdokonalují koordinaci pohybu a rozvíjejí současné pohybové schopnosti a dovednosti.

  • skupinky maximálně do 10 dětí, délka lekce 60 min v dopoledních hodinách
  • obohacení vzájemného tělesného kontaktu rodiče se svým dítětem
  • rozvoj jemné a hrubé motoriky dětí, získání zdravého návyku pravidelně cvičit
  • lekce vedené hravou formou, doprovázené říkankami a písničkami – pomáhají dítěti v rozvoji řeči a vnímání rytmu
  • podnětné prostředí se spoustou pomůcek a vybavení
Místo
Múzická škola
Nivnická 9
Ostrava-Mariánské Hory
Cena
Děti (od 1 do 4 let)
280 Kč
(částka je uvedena za měsíc)
Vyučující

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Múzické školy