DiS. Anežka Baranová

Sólový zpěv všech žánrů

  • Externí pedagog sólového zpěvu
  • Vystudovala Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě, obor sólový zpěv ve třídě Mgr. Barbory Baranové (absolutorium r. 2023).
  • Od školního roku 2023/2024 studuje Univerzitu Palackého v Olomouci obor Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a Speciální pedagogiku pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Další aktivity

  • Odmalička se věnovala zpěvu a hře na klavír. Během studia na konzervatoři absolvovala řadu hudebních kurzů, mezi které patří například Letní škola barokní hudby nebo Bohemia cantat. Působila také v pěveckém souboru Adash a školním sboru.