Drahomíra Míčková

Doc. Mgr. Drahomíra Míčková

Sólový zpěv, operní zpěv

  • Externí pedagog v oboru sólový koncertní a operní zpěv.
  • Vystudovala konzervatoř v Ostravě a JAMU v Brně (obor sólový koncertní a operní zpěv).
  • Od roku 1998 vyučuje sólový a komorní zpěv v Múzické škole.

Další aktivity

  • Dvacet pět let byla členkou a sólistkou Ženského komorního sboru Františka Háby.
  • Spolupracovala s dětským pěveckým sborem Permoník, Slezským komorním orchestrem a Janáčkovou filharmonií Ostrava.
  • Soutěže a umělecká turné: Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko, Jugoslávie, Řecko, Itálie, Velká Británie, Francie, Španělsko, Japonsko.
  • Působila jako hlasový pedagog na ostravské konzervatoři a na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde vedla katedru sólového zpěvu.
  • Je zakladatelkou a uměleckou vedoucí Pěveckého kolegia Ostravské univerzity, které bylo součástí studijního programu jejích studentů patnáct let.
  • V Múzické škole založila a vede sbor Collegium Cantorum. Jeho členy jsou všichni posluchači, které zde vyučuje.