Vladimír Galusek

Vladimír Galusek

Hra na akustickou a elektrickou kytaru, hudební soubory

  • Interní pedagog v oborech AKUSTICKÁ a ELEKTRICKÁ KYTARA, HUDEBNÍ SOUBORY
  • Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm (maturita, r. 1983), Lidovou konzervatoř Ostrava, obor kytara ve třídě Luďka Šebesty (absolutorium, r. 1991), čtyři semestry v oboru sólový zpěv ve třídě Mgr. Miloslavy Soukupové (1997-1998)
  • Vyučuje klasickou a elektrickou kytaru a hru v souborech

Další aktivity

Působení v hudebních skupinách:

  • Od roku 1978 – Klamy reklamy, Marxova Tchyně.
  • V současnosti – Zpocený voko, Gamosvar.

Herec a muzikant v divadle pro děti „MIMO Ostrava“, nyní působí v divadélku „Modrý slon“

Koncertní činnost, hudební dílny a muzikoterapie pro školy, školky
a ústavy sociální péče pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením.