Jana Polášková

Jana Polášková

Hra na zobcovou flétnu, komorní hra, hudební výchova nejmenších

  • Externí pedagog v oborech ZOBCOVÁ FLÉTNA, KOMORNÍ HRA, HUDEBNÍ VÝCHOVA NEJMENŠÍCH
  • Vystudovala Státní konzervatoř v Ostravě, obor hoboj (absolutorium, r. 1985)
  • Vyučuje hru na dechové nástroje od roku 1984, specializuje se na výuku dětí se zrakovým postižením

Další aktivity

Koncertní činnost, od roku 1986 hraje na hoboj v orchestru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, dobrovolnická činnost v sociální sféře.