Mgr. Karolína Ponížilová, DiS.

Sólový zpěv

  • Externí pedagog oboru sólový zpěv
  • Je absolventkou Lidové konzervatoře a v současné době učí rockový a popový sólový zpěv na Múzické škole.
  • Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně-obor učitelství anglického jazyka (státní zkoušky, r. 2021).
  • Vystudovala Církevní konzervatoř německého řádu, obor příčná flétna (absolutorium, r. 2022).