DiS. Petr Porubský

Sólový zpěv všech žánrů

Interní pedagog sólového zpěvu, Múzická škola.

  • Vystudoval Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě, obor sólový zpěv ve třídě Mgr. Barbory Baranové (absolutorium r. 2023).
  • Od školního roku 2023/2024 je posluchačem pěvecké třídy MgA. Simony Mrázové na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Další aktivity:

  • V současné době spolupracuje se Slezským divadlem v Opavě jako člen sboru. Od letošního roku začal spolupracovat s Czech Ensemble Baroque.