Vladislav Petrášek

Ing. Bc. Vladislav Petrášek, DiS. art.

Klasická kytara (akustická a elektrická kytara, ukulele)

  • Kromě středoškolského (maturita 1984) a vysokoškolského technického vzdělání (státnice 1988, Ing.) vystudoval Konzervatórium v Žilině obor kytara (absolutorium 1994, DiS.art.) a Masarykovu univerzitu v Brně obor hudební věda (státnice 2010, Bc.).
  • Na Lidové konzervatoři vyučuje od roku 1991 hru na klasickou kytaru (od renesance po současnou hudbu), akustickou a elektrickou kytaru (folk-country, rock-pop, rock and roll, blues, heavy metal), komponování a aranžmá pro kytaru, kytarovou improvizaci, hudební teorii (se zaměřením na kytaru), metodiku kytarové výuky a komorní hru.
  • Několik let vyučoval dospělé žáky na Lidové konzervatoři hudební teorii, v současné době učí děti i dospělé hudební nauku na Múzické škole, hru na elektrickou kytaru vyučuje na Lidové konzervatoři od roku 2009 a od roku 2016 také hru na ukulele jako doplňkový nástroj.
  • Vyučuje děti od 8-10 let (Múzická škola), dospělé bez věkového omezení (Lidová konzervatoř).

Další aktivity

V letech 1996-2009 každoročně vedl na Hukvaldech a ve Štramberku mezinárodní festival Dny klasické kytary, v rámci kterého pořádal i mezinárodní interpretační kytarové soutěže O štramberské ucho. V letech 2003-2006 byl vydavatelem a šéfredaktorem časopisu Svět klasické kytary. V roce 2004-2005 realizoval česko-slovenský projekt Skladatelská soutěž o nejlepší kytarovou skladbu pro děti. Na Lidové konzervatoři založil a organizoval jednodenní kytarovou přehlídku Guitar Session. Přednášel o technice a interpretaci kytarové hry zvláště se zaměřením na téma Technika kytarové hry na základě přirozených pohybů ad.), byl členem porot skladatelských a interpretačních soutěží na festivalech v České republice i v zahraničí. V českých i zahraničních časopisech publikoval svoje kytarové skladby a odborné články o hře na kytaru. Kromě toho se také věnoval koncertní kytarové činnosti sólově nebo v duu, triu a kvartetu i s jinými nástroji (flétna, housle, klarinet, zpěv ad.).

V roce 1998 nahrál CD Klasická kytara - Hukvaldy Live a v roce 1999 CD Klasická kytara - Kytarová hudba 20. století. Dosud vydal tiskem celkem 21 publikací s vlastními skladbami a úpravami pro klasickou kytaru v různých vydavatelstvích.

V letech 2011-2012 v rámci svého autorského projektu Hudba pro dvě elektrické kytary koncertoval na několika zahraničních turné a festivalech. Kromě svých vlastních skladeb také upravil pro elektrickou kytaru skladby Johanna Sebastiana Bacha, Fernanda Sora a Bély Bartóka. V současné době se věnuje především pedagogické činnosti a komponování. Svoje skladby vydává vlastním nákladem. Od roku 2015 zahrnuje do své výuky i techniku hry všemi pěti prsty pravé ruky.

Kytarová publikace Vladislav Petrášek: První vlaštovka