Anežka Gebauerová

MgA. Anežka Gebauerová

Akordeon

  • Externí pedagog hry na AKORDEON.
  • Vystudovala Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. Ve studiu hry na akordeon pokračovala na Hudební akademii Karola Szymanowskiego v Katovicích (absolvovala v roce 2018). Na téže škole získala také balkalářský titul v oboru kompozice a aranžování jazzové hudby (studium ukončeno v roce 2021). Vyučuje na ZUŠ.

Další aktivity

  • Spolupracovala a nadále hudebně spolupracuje s institucemi jako je například festival Hudební současnost, Ostravské dny nové hudby, Národní divadlo moravskoslezské, Těšínské divadlo, Improvizační skupina Alllmp, Templfest. Podílí se na hudebních projektech různých hudebních žánrů.
  • V rámci skladatelských aktivit zhudebnila pohádku Lumpíček a Rošťanda spisovatelky Zuzana Pospíšilové, vydáno knižně v roce 2020, nakladatelství Grada.