Sólový a komorní zpěv

Podmínkou přijetí je talentová zkouška

Sluchové předpoklady, rytmické cítění

  • rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů
  • určení vyššího a nižšího tónu
  • intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)
  • reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem.

Zkouška hlasového rozsahu

Zpěv písně (libovolná píseň lidová nebo národní)

  • bez nástrojového doprovodu
  • s nástrojovým doprovodem
  • umělá píseň s nástrojovým doprovodem dle příslušného žánrového  zaměření uchazeče (není závaznou podmínkou).

Je nutné předložit lékařské potvrzení foniatra o stavu hlasivek uchazeče.

Místo
Lidová konzervatoř
Wattova 5
Ostrava-Přívoz
Délka studia
4 roky
Cena
Děti a mládež (do 18 let)
400 Kč
Dospělí (od 18 let výše)
650 Kč
Senioři
400 Kč
(částka je uvedena za měsíc)

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře