Klára Krejčí Curylová

MgA. Klára Krejčí Curylová

Sólový zpěv

  • Externí pedagog pro obor SÓLOVÝ ZPĚV.
  • Vystudovala obor sólový zpěv na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity (dnešní Fakulta umění OU).
  • Vedle výuky na Lidové konzervatoři působí jako interní pedagog na Základní umělecké škole Eduarda Marhuly v Mariánských Horách.

Další aktivity

Příležitostně vystupuje na veřejných koncertech a festivalech (například Janáčkovy Hukvaldy 2014), je členkou sboru Národního divadla moravskoslezského.