Barbora Habustová

Mgr. Barbora Habustová

Sólový a komorní zpěv

  • Interní pedagog v oborech SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV.
  • Vystudovala Janáčkovu Konzervatoř v Ostravě (obory klavír a obligátní zpěv) a ostravskou univerzitu Institut pro umělecká studia (obor zpěv u Drahomíry Míčkové).
  • Absolvovala zahraniční turné s komorním ženským sborem A. Háby a pěveckým sborem Janáček. Zúčastnila se letní školy barokní hudby v Rajnochovicích pod vedením dirigenta R. Válka, s nímž nadále spolupracuje (B. Martinů – Kytice; J. Haydn – Stvoření).
  • V současné době pedagogicky působí na Církevní konzervatoři Opava, kde vyučuje zpěv a předmět fyziologie, hygiena hlasu a fonetika. Již dříve spolupracovala s Múzickou školou, nyní pracuje rovněž v pěveckém oddělení Lidové konzervatoře.

Další aktivity

Externě působí v divadle A. Dvořáka a ve Slezském divadle Opava.