Andrea Jurčíková

Mgr. MgA. Andrea Jurčíková

Sólový a komorní zpěv

  • Interní pedagog v oborech SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV.
  • Je absolventkou Lidové konzervatoře (obor zpěv a kytara).
  • Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v oboru hudební výchova a sbormistrovství. V roce 2009 promovala na Fakultě umění Ostravské univerzity v oboru sólový zpěv.
  • Na Lidové konzervatoři vyučuje od roku 1999 obor sólový a komorní zpěv, věnuje se rovněž přípravě studentů na střední a vysoké umělecké školy.

Další aktivity

Od roku 2007 je ve stálém angažmá v operním sboru Národního divadla Moravskoslezského, pravidelně spolupracuje s Pražským komorním sborem, s Pražskými symfoniky a Ostravským centrem Nové hudby v komorním výběrovém seskupení Canticum Ostrava.

Příležitostně pořádá workshopy pro amatérské pěvecké sbory, na nichž seznamuje s hlasovou výchovou, se základy pěvecké techniky či rozezpívání ve sborech. Zabývá se také organizováním nejrůznějších komorních koncertů.

Každoročně se aktivně účastní letních operních open-air festivalů, zejména v Německu.

V Ostravě vede pěveckou skupinu Čarozpěv, založenou v roce 2018.