Tomáš Kura

Tomáš Kura

Sólový zpěv

  • Externí pedagog pro obor sólový zpěv.
  • Vystudoval obor zpěv se zaměřením klasický zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity.
  • V průběhu studia spolupracoval s operním studiem Ostravské univerzity, vystupoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava v cyklu Mladé talenty a Hudební mládí, externě spolupracoval s Cantichem Ostrava na Ostravských dnech nové hudby a nové opery Ostrava, externě spolupracoval s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě a účastnil se různých tematických projektů Masarykova ústavu, Akademie věd České republiky, Národní knihovny, Národního Muzea, v nahrávkách pro český rozhlas Vltava a dalších výročních vystoupení s Ostravskou bandaskou.

Další aktivity

  • V současné době vyučuje sólový zpěv, skupinovou interpretaci s hudební teorii na Základní umělecké škole A PLUS v Českém Těšíně a zároveň sólový zpěv na hudebním oddělení Lidové konzervatoře v Ostravě.