Alžběta Kolářová

Mgr. Alžběta Kolářová

Housle, viola, komorní a orchestrální hra

  • Interní vyučující hry na HOUSLE a VIOLU.
  • Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, obor housle ve třídě Mgr. Luďka Capa (maturita r. 1994) a obor viola ve třídě Mgr. Pavla Vítka (absolutorium r. 1996), Umělecko-pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor viola u téhož pedagoga (státní zkoušky r. 2000) a dva roky doplňujícího studia hry na violu na VŠMU v Bratislavě u doc. Jozefa Hoška (v letech 2001-2003).
  • Byla členkou orchestru Slezského divadla Opava, Slezského komorního orchestru a souboru Due Viole Dolce.
  • Pravidelně účinkovala sólově i v komorních seskupeních na hudebních festivalech Dny soudobé hudby, Janáčkův máj, Ostravské dny nové hudby aj.
  • Od roku 2002 se věnuje pedagogické činnosti na Lidové konzervatoři v Ostravě, kde vyučuje rovněž orchestrální a komorní hru.