Hra na varhany

Kritéria talentové zkoušky - míra talentu pro zvolený nástrojový obor

Sluchové předpoklady, rytmické cítění

  • rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů
  • určení vyššího a nižšího tónu, intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)
  • schopnost reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem

Hodnocení stupně hudebního nadání

  • hudební představivost, hudebně tvořivé schopnosti, manuální dispozice pro zvolený nástrojový obor.
  • Libovolná durová nebo mollová stupnice, jedna etuda (doporučený autor Carl. Czerny op. 299 nebo op. 849), jedna přednesová skladba, odpovídající technické úrovni uchazeče. Pokud již uchazeč hrál na varhany, může zahrát skladbu z varhanní tvorby podle vlastního výběru.
Místo
Lidová konzervatoř
Wattova 5
Ostrava-Přívoz
Délka studia
4 roky
Cena
Děti a mládež (do 18 let)
450 Kč
Dospělí (od 18 let výše)
650 Kč
Senioři
400 Kč
(částka je uvedena za měsíc)

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře