Jiří Čech

PhDr. Jiří Čech, Ph.D.

Dějiny hudby, hudební teorie, hra na varhany

  • Interní pedagog hudebně-teoretického oddělení v předmětech DĚJINY HUDBY, HUDEBNÍ TEORIE a oddělení klávesových nástrojů ve hře na VARHANY (od roku 1976).
  • Absolvoval studium varhanní hry na Ostravské konzervatoři (v současnosti Janáčkově konzervatoři; absolutorium v roce 1976) a obor hudební věda-estetika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (státní závěrečná zkouška v roce 1982). Vysokoškolskou kvalifikaci si v tomto studijním oboru doplnil státní rigorózní zkouškou (v roce 1983), v oboru hudební teorie a pedagogika státní doktorskou zkouškou (2015).
  • Současné muzikologické aktivity směřuje k analytickým průnikům do tvůrčích projektů hudebníků postmoderních stylových pluralit a jejich následné publikační prezentaci. V pedagogických a interpretačních aktivitách reflektuje stylové zásady dobových interpretačních trendů.
  • Souběžně pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, externě na Pedagogické fakultě a Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Další aktivity

  • Od roku 1978 zasedá v porotě Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena - Soutěže mladých varhaníků.
  • Publikuje v hudebně-vědním oboru; v této oblasti aktivně spolupracuje na tvorbě dramaturgických plánů a průvodních textů pro koncertní cykly Janáčkovy filharmonie a pro koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Publikuje též v odborných časopisech (Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum a na internetovém portálu Opera PLUS).
  • Je autorem odborných hudebních pořadů pro Český rozhlas 3 - stanici Vltava (Rondo, Matiné, Hudební fórum ad.).