Sbormistrovství

Kritéria talentové zkoušky - míra talentu pro zvolený obor

Sluchové předpoklady, rytmické cítění:

  • rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů
  • určení vyššího a nižšího tónu, intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)
  • schopnost reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem

Dispozice pro zvolený obor:

  • hodnocení stupně hudebního nadání, hudební představivost, hudebně tvořivé schopnosti.
  • zpěv libovolné lidové písně s doprovodem nástroje, znalost základů hudební teorie; sbormistrovské předpoklady - pohybové nadání pro dirigentskou činnost.
  • součástí zkoušky je pohovor, jehož cílem je prokázání schopností komunikace s pěveckým tělesem nebo instrumentálním souborem. 
Místo
Lidová konzervatoř
Wattova 5
Ostrava-Přívoz
Délka studia
4 roky
Cena
Děti a mládež (do 18 let)
450 Kč
Dospělí (od 18 let výše)
650 Kč
Senioři
400 Kč

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře