Jan Spisar

Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

Sbormistrovství

  • Docent Jan Spisar je externím pedagogem oboru SBORMISTROVSTVÍ na Lidové konzervatoři.
  • Magisterský diplom získal jako absolvent Pedagogické fakulty v Ostravě, kterou ukončil v roce 1981. Rozšiřující studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (hudební výchova se zaměřením na sbormistrovství) absolvoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v roce 1993, mezitím soukromě studoval dirigování u PhDr. Zbyňka Mrkose (pedagoga JAMU).
  • V roce 2002 ukončil doktorandské studium (Ph.D.) a v roce 2005 úspěšně podstoupil habilitační řízení na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde v současné době vyučuje předměty v oblasti řízení pěveckých sborů a garantuje studijní obor sbormistrovství.
  • Je členem oborové rady doktorského studijního programu hudební teorie a pedagogika.

Další aktivity

Profesní aktivity docenta Spisara mají nejen charakter akademický, ale taky umělecký: v roce 2008 se stal sbormistrem a uměleckým vedoucím Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity; je zakladatelem (v roce 1989), sbormistrem a uměleckým vedoucím Ostravského smíšeného sboru (dříve Pěveckého sdružení Slezská Ostrava), zasedá v porotách pěveckých sborových soutěží, koncertuje, publikuje, věnuje se nahrávací činnosti.