Pavel Rybka

Mgr. Pavel Rybka, ArtD.

Hra na varhany

  • Pavel Rybka se nejprve zajímal o hru na klavír, které se učil na LŠU Ostrava, později (1984-1988) studoval na Lidové konzervatoři obory hra na klavír a hra na varhany. V letech 1990-1994 studoval hru na varhany na Janáčkově akademii múzických umění pod vedením profesorky Aleny Štěpánkové-Veselé. V letech 2007 – 2012 studoval hru na varhany na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě pod vedením profesora Jána Vladimíra Michalka, ArtD.
  • Mgr. Pavel Rybka, ArtD., je od roku 1994 až do současnosti zaměstnán jako pedagog na ZUŠ E. Marhuly Ostrava Mar. Hory (hra na varhany, korepetice), na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (od roku 1998 až dosud). Od roku 2014 působí rovněž na Církevní konzervatoři v Opavě.

Další úspěchy a aktivity

  • Profesor Rybka se zúčastnil řady zahraničních kurzů – jmenuje např. mistrovské kurzy v rámci letního festivalu v Chebu ve třídě profesorů H. Hasselböcka a E. Kooimana v roce 1992, mistrovské kurzy na Hudební akademii v Lübecku ve třídě prof. M. Hasselböcka ve stejném roce. Aktivně se zúčastnil mistrovských kurzů na JAMU ve třídě profesorky Kamily Klugarové v roce 2004, v roce 2006 pak mistrovských kurzů v rámci Varhanní akademie ve Waldsassenu ve třídě profesora G. Kaunzigera, kde také koncertně vystoupil.
  • Připomeňme rovněž soutěžní úspěchy Mgr. Pavla Rybky, ArtD. – 2. místo v Soutěži mladých varhaníků Opava (v roce 1988) a čestné uznání ve finále Mezinárodní interpretační soutěže Brno 1997.