Věra Juránková

Věra Juránková

Příčná a zobcová flétna

  • Externí lektor hudebního oddělení Lidové konzervatoře Ostrava v oborech HRA NA PŘÍČNOU A ZOBCOVOU FLÉTNU od r. 1999.
  • Vystudovala hru na příčnou flétnu na Státní konzervatoři v Ostravě (absolutorium r. 1976); v letech 1979–1982 absolvovala pravidelné konzultace u prof. Arnošta Bourka.
  • Od roku 1975 má stálé angažmá v operetním orchestru NDM v Ostravě a externě vyučuje v ZUŠ Ostrava-Muglinov.
  • V rámci bohaté koncertní činnosti účinkovala sólově i v orchestrech dechových, tanečních a komorních (Vítkovák, Ostravský rozhlasový orchestr, Komorní orchestr Pedagogické fakulty OU, komorní orchestr Pavla Vejvanovského, pěvecké sbory atd.)