Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)

Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)
Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)
Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)
Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)Dopolední estetická školička Bc. Petry Šustkové-Patočkové (alternativa předškolního vzdělávání)

Estetická školička je unikátní obor, který umožňuje citlivý přestup dítěte z prostředí rodiny do jeho první sociální skupiny vrstevníků. Výjimečnost školičky spočívá v komorním složení jednotlivých tříd s maximálním počtem 10 dětí. Spíše než školu tedy připomíná velkou rodinu, kde má každý svoje místo.

Být přijímán ve své jedinečnosti, vědět, že mám svoji hodnotu, i když ne všechno mi jde jednoduše a hladce, znát láskyplné limity, v nichž se cítím bezpečně – to jsou priority, které posilujeme v dětech samotných i v jejich vztahu k ostatním. Provázíme děti v jejich vývoji a navazujeme na rodinnou výchovu, kterou vnímáme jako stěžejní. Společně objevujeme krásy života i mezilidských vztahů. Těší nás chvíle u výtvarných a rukodělných činností, pohybových aktivit nebo při veselém pískání na zobcovou flétnu. Rádi zpíváme a čerpáme poznání z pokladnice knih.

Zaměření Múzické školy, jíž je školička součástí, vytváří podnětné klima také ve vnímání dětí vůči okolnímu světu. Od útlého dětství jsou formovány vědomím, že zdraví není samozřejmost. Zároveň poznávají, že i se zdravotním omezením lze žít kvalitní a naplněný život. Odlišnosti mezi lidmi nejsou pro naše děti ničím zvláštním nebo neobvyklým, naopak jej přijímají přirozeně a bez zábran. Tak jako většina oborů programové nabídky LKMŠ, i školička nabízí prostor dětem s nejrůznějšími zdravotními specifiky.

Výuka probíhá denně od 7:30 do 13 hodin ve dvou třídách. Má specifické zvláštnosti a jen okrajově se podobá běžné mateřské škole. Ve třídě je maximálně 10 dětí, tzn. že akcentuje individuální přístup a celkový duch je více rodinný, proto oslovování "teto". Školička integruje děti zdravé se zdravotně postiženými (LMD, neurologické problémy, smyslové vady atp.)

Výuka obsahuje výtvarnou a pracovní výchovu, zpěv, muzikoterapii, hru na Orffovy rytmické nástroje, hru na zobcovou flétnu, hudebně - pohybovou výchovu, jógu, taneční výchovu, literárně - dramatickou výchovu a rozumovou výchovu. To vše v atmosféře pohody, klidu, hravě a vesele. Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemně si pomáhají, hrají a spolupracují. Výuka podporuje tvořivost, aktivitu a fantazii. Neméně významná je spolupráce s rodiči, založená především na přátelských vztazích a na společném zájmu o všestranný rozvoj jejich dětí.

Místo
Múzická škola
Nivnická 9
Ostrava-Mariánské Hory
Cena
od 7:30 do 13 hodin
1000 Kč
(částka je uvedena za měsíc)

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Múzické školy