Malý výtvarník

Ateliér je určen malým tvůrcům od 7 do 14 let. Zabývá se výtvarnou činností, pracuje s přirozenou zvídavostí a nápaditostí dětí.

Malý výtvarník
Malý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarník
Malý výtvarník
Malý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarníkMalý výtvarník

Tvůrčí činnost dětem poskytuje možnost uplatnit vlastní stále vzrůstající dovednosti a zároveň rozvíjí jejich rozličné dovednosti, jako je zručnost při práci s různými materiály, nápaditost, zájem o poznávání světa a jeho zákonitostí, zájem o výtvarné techniky. Pomocí výtvarné hry a tvorby s různými předměty, materiálem a rozličnými výtvarnými technikami se rozvíjí tvořivost, představivost a myšlení dětí i jejich vzájemné vztahy a spolupráce. Důležité je zapojení dětí do procesu tvoření, jejich zájem a nadšení, nikoli výsledek činnosti.

U větších dětí se vlastní tvorbou (v kolektivu i samostatně) podporuje zájem o výtvarný svět a rozvíjí se kreativní a sebevyjadřovací schopnosti v této oblasti. U talentovaných jedinců je jejich tvůrčí nadání směřováno způsobem „přípravy" k možným budoucím talentovým zkouškám na výtvarné školy.

Náplň

  • malování
  • kreslení
  • keramika
  • vytváření stop
  • lepení a koláže
  • mozaika
  • decoupage aj.

Výtvarné činnosti a techniky jsou individuálně přizpůsobeny věku a schopnostem "tvůrců" od nejjednodušších až po ty, které již vyžadují určité dovednosti a zkušenosti.

Děti využívají k tvorbě kromě běžných výtvarných médií i levné odpadové materiály a věci denní potřeby, jako jsou papírové krabice, PET lahve, kelímky, textil a další zajímavé odložené předměty denní potřeby.

Místo
Lidová konzervatoř
Kosmova 1
Ostrava-Přívoz
Délka studia
1 rok (1x týdně dvě hodiny)
Cena
Děti (od 7 do 14 let)
350 Kč
Vyučující

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře