Jana Veselá

Jana Veselá

Malý výtvarník, ateliér modelování a keramiky, volná tvorba, výroba originálních šperků a bižuterie

  • Interní pedagog oboru KERAMIKA A MODELOVÁNÍ, VOLNÁ TVORBA, VÝROBA ORIGINÁLNÍCH ŠPERKŮ A BIŽUTERIE, MALÝ VÝTVARNÍK.
  • Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Ostravě-Porubě, obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (maturita, r. 1998) a absolvovala program dalšího vzdělávání se zaměřením na učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (závěrečné zkoušky, r. 2007).
  • Působila jako středoškolský pedagog a lektor keramických kurzů pro děti a dospělé.

Další aktivity

Vedení haptických kurzů, spoluúčast na výstavách a plenérech.