Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)

„Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.“ (Henry Ford)

Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)
Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)
Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)
Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)

Tříletý výukový obor osobnostního rozvoje pomocí divadelních technik vede posluchače přes vnímání svého těla a přirozeného pohybu až po schopnosti komunikace a jednání. Jde primárně o osobnostně - sociální rozvoj všech posluchačů, kteří nabyté dovednosti a zkušenosti mohou aplikovat ve svém běžném životě, v komunikaci a jednání s dalšími lidmi. Osvojí si tak schopnost přirozeně a autenticky vystupovat před lidmi a vnímat v komunikaci potřeby své i těch druhých. To vše v bezpečném prostředí hry a principů divadelního jednání. Výuka vychází z metod a principů dramatické výchovy.

Tři základní oblasti zájmu, se kterými budou posluchači pracovat:

1. ŘEČ LIDSKÉHO TĚLA prozradí víc, než tisíce slov

  • jak funguje dech a tělo v klidu
  • jak funguje dech, tělo a emoce v neočekávaných či krizových situacích
  • dílčí podněty k zvládání mimoslovní komunikace

Trénink je veden přes cvičení, hry a reflexe. Doplňkem jsou i krátké teoretické vsuvky z odborné literatury, které pomáhají objasnit daná cvičení. Chtějme pochopit jednání svého těla s využitím v mimoslovní komunikaci.

2. Dobrá KOMUNIKACE má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná

  • jak zvládat v komunikaci obtížné situace
  • jak předcházet a překonávat komunikační bloky
  • jaká pozitiva získám z řešení náročných komunikačních situací

Do této oblasti patří i technika mluveného projevu. Poznatky z komunikace se řeší přes praktická cvičení a hry, které jsou proloženy teoretickými vsuvkami z odborné literatury.

3. IMPROVIZACE:

„Kdyby byla jen jedna pravda, nebylo by možno namalovat 100 obrazů na jedno téma“. (Pablo Picasso)

  • neočekávaná situace, která mi udělala radost; překvapilo mě její řešení
  • překvapivá konfliktní situace, vliv emocí na její řešení
  • kroky ke zvládání každodenních i drobných improvizovaných situací

Poznatky z improvizací budou praktikovány přes praktická cvičení a hry, které jsou proloženy teoretickými vsuvkami z odborné literatury.

Kurzy probíhají:

1. ročník každé pondělí 17:00-19:15 (3 VH)

2. a 3. ročník každé úterý a čtvrtek 17:15-18:45 (2 VH)

Místo
Lidová konzervatoř
Kosmova 1
Ostrava-Přívoz
Délka studia
3 roky
Cena
Děti a mládež (od 15 do 18 let)
450 Kč
Dospělí (od 18 let výše)
650 Kč
Senioři
400 Kč
(částka je uvedena za měsíc)

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře