Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)

„Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.“ (Henry Ford)

Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)
Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)

Tříletý výukový obor osobnostního rozvoje pomocí divadelních technik vede posluchače přes vnímání svého těla a přirozeného pohybu až ke zdokonalení schopnosti komunikace a jednání.

Pomocí dramatických technik a metod posluchači dojdou k osobnostnímu rozvoji a nabyté dovednosti snáze aplikují ve svém každodenním životě. Osvojí si přirozeně reagovat a autenticky vystupovat před lidmi. Naučí se lepší pohotovosti, která se odrazí v jejich bezprostředních reakcích na interakce s okolím v menším kolektivu i ve větších skupinách (např. projevy před publikem).

Celá výuka vychází z metod a principů dramatické výchovy a je kladen důraz na: řeč lidského těla, komunikaci a improvizaci.  V každodenním životě potřebujeme zvládat komunikaci v obtížných a nekomfortních situacích. Naučíme se, jak překonávat komunikační bariéry a ukážeme si, jaká pozitiva z toho můžeme získat. Během improvizací se naučíme reagovat na neočekávané situace a přijmout jejich pohotové řešení. Drobné improvizované situace nám pomohou lépe emočně reagovat a řešit tak i nenadálé konfliktní situace.

Všechny poznatky jsou praktikovány přes praktická cvičení a hry, vše je doplněno i o teoretické vsuvky.

Doporučujeme si s sebou nosit pohodlné oblečení a pitný režim.

Pokud byste měli zájem, rádi Vás uvidíme, kdykoliv po předchozí domluvě, na ukázkové hodině během výuky. Sami si tak můžete vyzkoušet jednu lekci s námi. Z provozních důvodů je možný nástup do 1. ročníku tohoto oboru vždy jen od září do listopadu.

Výuka probíhá:

1. ročník každé úterý 17:00-19:15 (3 VH)

2. a 3. ročník každá středa a čtvrtek 17:00-18:30 (2 VH)

Místo
Lidová konzervatoř
Kosmova 1
Ostrava-Přívoz
Délka studia
3 roky
Cena
Děti a mládež (od 15 do 18 let)
450 Kč
Dospělí (od 18 let výše)
650 Kč
Senioři
400 Kč
(částka je uvedena za měsíc)

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře